Monday, June 13, 2011

Georgina Stojiljkovic by Giulia Noni for Vogue Russia June 2011

via fashiongonerogue